Zmonetyzuj swój ruch Zarabiaj pieniądze wyświetlając reklamy ADnativ na swojej witrynie

arrow

REKLAMA NATYWNA

Poznaj najskuteczniejszy rodzaj internetowej reklamy

Reklama natywna stanowi najnowszy format reklamowy stosowany na największych witrynach internetowych na świecie. W porównaniu do tradycyjnej formy reklamy, nie irytuje użytkownika i jest estetycznie wkomponowana w treść jaką aktualnie ogląda. To sprawia, że reklama natywna jest jedną z najskuteczniejszych metod sprzedaży i monetyzacji ruchu. Nic więc dziwnego, że 78% wydawców z całego Świata wypełnia swoją przestrzeń reklamową formatami natywnymi.

N A J W I Ę K S Z E   Z A L E T Y   R E K L A M Y   N A T Y W N E J Największe zalety reklamy natywnej

1

Przyciąga do 60% więcej uwagi użytkowników

2

trzykrotnie zwiększa CTR

Users
Users

zwiększa zysk wydawców nawet o 3 razy

3

podwaja współczynnik konwersji

4

ZOSTAŃ WYDAWCĄ

Zmaksymalizuj zysk optymalizując powierzchnię reklamową na swojej witrynie

Dołącz do grona wydawców ADnativ i powiększ zyski z odwiedzin na witrynie internetowej za sprawą reklam najwyższej jakości. Nasze unikalne formaty reklamowe oraz niebanalna technologia gwarantują wysokie stawki CPM. Skupieni wokół sieci reklamodawcy odnotowują bardzo wysokie współczynniki konwersji z odpowiednio kierowanej reklamy, co umożliwia osiąganie wysokich stawek CPM przez wydawców i generowanie nawet 3 razy większych dochodów w porównaniu do tradycyjnej reklamy dispalyowej.

TWOJA WITRYNA + ZWYKŁA REKLAMA

ŚREDNI CTR 0,31%

laptop

ŚREDNI CPM 0,2$

TWOJA WITRYNA + ZWYKŁA REKLAMA

laptop

ŚREDNI CTR 0,31%

ŚREDNI CPM 0,2$

TWOJA WITRYNA + ADNATIV

laptop gif-reka

ŚREDNI CTR 2,17%

ŚREDNI CPM 0,5$

V

S

TWOJA WITRYNA + ADNATIV

ŚREDNI CTR 2,17%

laptop gif-reka

ŚREDNI CPM 0,5$

Jak to działa?

site

Posiadasz stronę

arrow black
email

Kontaktujesz się z nami

arrow-black
code

Wklejasz kod na stronę

arrow-black
chart

Zaczynasz zarabiać!

ZOSTAŃ REKLAMODAWCĄ

Pozyskuj klientów korzystając z najskuteczniejszej formy reklamy

Potrzebujesz efektywnej reklamy Twoich produktów i usług? Dzięki nam możesz dotrzeć do swoich potencjalnych klientów wykorzystując zaawansowane funkcje kierowania reklam. Dzięki temu niezależnie czy prowadzisz mały, lokalny biznes czy też dużą globalną markę, reklama w naszej sieci jest dla Ciebie rozsądnym rozwiązaniem.

Jak to działa?

briefcase

Prowadzisz biznes

arrow-blue
email

Kontaktujesz się z nami

arrow-blue
handshake

Dostarczasz reklamy

arrow-blue
team

Zdobywasz klientów!

O NAS

ADnativ, czyli innowacyjne podejście do reklamy

Jesteśmy nowoczesną natywną siecią reklamową, która zrodziła się z naszej pasji do reklamy i najnowszych technologii. Naszym celem jest umożliwienie generowania nawet kilkukrotnie większych zysków osobom posiadającym strony internetowe oraz zwiększenie skuteczności kampanii reklamowych zarówno firmom jak i klientom indywidualnym. Nieustannie rozwijamy swój projekt i wzbogacamy go o najnowsze techniki reklamowe które nie irytują użytkownika i są dopasowane do jego zainteresowań - robimy to, by móc dostarczać najwyższej jakości produkt naszym partnerom.

map
Nasze formaty przyciągają o 60% więcej uwagi użytkowników
Każdego dnia odnotowujemy setki tysięcy wyświetleń na stronach partnerskich
Wciąż zdobywamy nowe rynki.
publishers

100% jakościowych

wydawców

advertisers

Przyjazne

formaty reklamowe

countries

Międzynarodowy

zasięg

click

Wysoki

CTR

Jesteś zainteresowany współpracą?

Napisz do nas!

×

Warunki Korzystania z Witryny

ADnativ to agencja reklamowa oferująca przyjazną w użytkowaniu platformę interakcji między webmasterami, a reklamodawcami w serwisie Adnativ.com (zwanym dalej „Witryną”).

Użytkowanie Witryny ADnativ podlega Warunkom Korzystania z Witryny (zwanymi dalej „Warunkami” lub „Zasadami”). Niniejsze Zasady dotyczą również testowego wykorzystania usługi. Korzystając z usługi, akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Zasadami, powstrzymaj się od korzystania z tej usługi.

Warunki te obejmują zasady korzystania z Witryny przez webmastera i / lub reklamodawcę do powyższych celów.

ADnativ zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie, zamieszczając zaktualizowane Warunki Korzystania z Witryny, bez uprzedniego powiadomienia reklamodawców i / lub webmasterów pocztą elektroniczną, lub w inny sposób.

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie witryny ADnativ w celu uzyskania aktualizacji Warunków Korzystania z Witryny. Uznaje się, że dalsze korzystanie z Witryny przez użytkownika po opublikowaniu zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Tworzenie i używanie konta

Rejestrując się na stronie internetowej w celu utworzenia konta, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub stan prawny obowiązujący w Twoim miejscu zamieszkania stanowi, że twój wiek pozwala ci korzystać z tej usługi i w pełni się zgadzasz z niniejszymi Warunkami Korzystania. Jeśli reprezentujesz interesy osoby prawnej w celu utworzenia konta, niniejszym oświadczasz, że jesteś prawnym przedstawicielem tej osoby prawnej.

Właściciel konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z konta i musi przestrzegać wszystkich zasad określonych w niniejszych Warunkach Korzystania z Witryny, a także wszystkich innych zasad użytkowania zamieszczonych w Witrynie.

W ramach procesu rejestracji konieczne będzie podanie adresu e-mail, utworzenie hasła do zalogowania się w systemie oraz podanie danych kontaktowych i niezbędnych informacji związanych z płatnością. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do celów rejestracji używa osobistego adresu e-mail, a żadna osoba trzecia nie ma dostępu do jego poczty e-mail i konta. ADnativ może odmówić użycia określonej nazwy konta lub adresu e-mail podczas rejestracji bez podania przyczyny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność swoich danych osobowych oraz zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i informacji o swoim koncie. Nieprzestrzeganie tego będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków, a ADnativ zastrzega sobie prawo do anulowania konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić ADnativ o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, w tym, ale nie wyłącznie, kradzieży lub nieautoryzowanym ujawnieniu hasła. Ponadto potwierdza i zgadza się, że będzie odpowiedzialny za całą aktywność wykonywaną na swoim koncie.

ADnativ zastrzega sobie prawo do usunięcia konta lub wstrzymania do jego dostępu w dowolnym momencie. Powody obejmują między innymi naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków, w tym warunków płatności oraz wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować żadnych informacji dostarczonych przez ciebie i stwierdzimy, że twoje działania są nielegalne, nieuczciwe, obraźliwe lub mogą skutkować odpowiedzialnością prawną, lub inną szkodą dla ADnativ, lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Statystyka

Przez okres jednego miesiąca posiadacz konta może wyświetlać interaktywne raporty, które są częścią systemu raportowania ADnativ. We wszystkich przypadkach będziemy przyjmować powszechnie stosowane metod i praktyk służących do kierowania oraz pomiaru ruchu.

Niniejsza Umowa i związane z nią stosunki między ADnativ a reklamodawcami i / lub wydawcami będą interpretowane zgodnie z polskim prawem.

Ograniczona licencja użytkowania:

ADnativ udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Witryny w celu realizacji działań reklamowych, ale nie uprawnia użytkownika do żadnych innych działań komercyjnych lub korzystania w inny sposób z Witryny, lub jakiejkolwiek jej części.

Twoja licencja jest ważna do momentu zakończenia korzystania z Witryny. Niniejsza licencja wygasa, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać Warunków Korzystania z Witryny. Ponadto ADnativ nie będzie mieć obowiązku powiadomienia o takim wypowiedzeniu.

ADnativ, jako właściciel witryny, ma również inne prawa oprócz powyższych.

Reguły i ograniczenia:

W związku z korzystaniem z Witryny i Konta, zgadzasz się na:

• Zwolnienie ADnativ z odpowiedzialności za błędy w raportowaniu statystycznym (potwierdzasz i zgadzasz się, że statystyki mogą być przeglądane tylko z powodów związanych z obsługą błędów, nieuczciwymi kliknięciami itp.). Z reguły statystyki są aktualizowane kilka razy dziennie. Statystyki generujące moje ADnativ są uważane za jedyne prawdziwe.

• Powiadomienie nas pocztą e-mail, jeśli chcesz na stałe zamknąć swoje konto.

• Akceptacje warunków płatności, wypłaty itp. ADnativ wskazane na stronie internetowej lub wysłane pocztą e-mail.

W związku z korzystaniem z Witryny i konta zgadzasz się:

• Nie łamać zasad, w tym między innymi warunków Polityki Prywatności lub żadnej innej umowy, lub regulacji, które są zamieszczane na ADnativ.

• Nie naruszać żadnych obowiązujących przepisów, decyzji lub regulacji, w tym między innymi przepisów mających zastosowanie w działaniach reklamowych, usług finansowych, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji, rasizmu, nacjonalizmu.

• Nie oferować ani nie rozpowszechniać podrobionych towarów, usług, schematów i działań (na przykład szybkich pieniędzy), łańcuszków, piramid finansowych i nie angażować się w nieuczciwe działania niezgodne z prawem.

• Nie naruszać praw autorskich, patentów, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej oraz praw do wizerunku, lub prywatności jakiejkolwiek osoby.

• Nie naruszać poufności i nie ujawniać zobowiązań, które masz z pozostałymi stronami;

• Usunąć wszelkie dane reklamowe, jeśli są:

• zniesławiające, pornograficzne, grożące i nawołujące do przemocy;

• upokarzają lub poniżają osobę, lub grupę z powodu: wyznawanej religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności.

• zawierają fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje.

ZABRONIONE JEST:

• Gromadzenie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji na temat innych użytkowników Witryny, lub właścicieli kont, w tym między innymi wszelkich danych osobowych lub informacji, lub wykorzystywanie takich informacji do celów marketingowych, chyba że otrzymają oni zgodę od tych użytkowników i właścicieli kont.

• Oferowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie jakichkolwiek form usług seksualnych, w tym wszelkich materiałów i usług pornograficznych, które wymagają ograniczenia wiekowego itp.

• Sztuczne zawyżanie liczby kliknięć lub używanie nieuczciwych metod, ręcznie lub zautomatyzowanych, implementacji kliknięć (np. umieszczając nasze zwiastuny w oknach podręcznych, odtwarzaczach wideo, przyciskach itp.).

• Otwieranie nowych kont w serwisie ADnativ.com, jeśli poprzednie zostało zablokowane w przypadku naruszenia Warunków;

• Fałszowanie nagłówków lub w inny sposób manipulowanie identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich treści przesyłanych za pośrednictwem Witryny;

• Modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie pochodnych prac, dekompilowanie, rozmontowywanie lub inny sposób próby mające na celu wykorzystanie kodu źródłowego Witryny, oprogramowania, technologii, lub próba stworzenia zastępczej, lub podobnej usługi, produktu, witryny poprzez użycie dostępu do Witryny, lub technologii z nimi związanych;

• Używanie wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych programów komputerowych, które mogą uszkodzić, ingerować, ukrywać lub zniszczyć dowolny system, dane, informacje oraz zabronione jest używanie dowolnego urządzenia, oprogramowania, lub procedury, które zakłócają normalne funkcjonowanie Witryny;

Prawo autorskie

Treść, grafika, konstrukcja, kompilacja i inne kwestie związane ze stroną internetową ADnativ są chronione zgodnie z prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawem własności intelektualnej). Kopiowanie, reprodukowanie, kadrowanie, wykorzystywanie lub publikowanie takich materiałów lub jakiejkolwiek części Witryny jest surowo zabronione.

Treść reklamy

Jako reklamodawca, jesteś całkowicie odpowiedzialny za całą treść reklamy, którą wysyłasz do opublikowania. ADnativ nie sprawdza treści i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, integralność ani jakość jakiejkolwiek treści. W żadnym wypadku ADnativ nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść, w tym za wszelkie błędy, pominięcia lub jakiegokolwiek rodzaju utraty i uszkodzenia powstałe w wyniku użycia jakiejkolwiek treści. Zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem twoich materiałów reklamowych.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać linki oraz przekierowywania użytkownika do stron internetowych będących ich własnością lub obsługiwanych przez osoby trzecie („witryny osób trzecich”). Nie kontrolujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania stron internetowych osób trzecich, za zwartość i właściwości tych stron. Użytkownicy korzystają z witryn osób trzecich na własne ryzyko.

Straty

W przypadku jakichkolwiek roszczeń, opłat, kosztów i wydatków (w tym opłat prawnych) wynikających z: (a) niewłaściwego korzystania z witryny; (B) niewłaściwego działania programu; lub (c) naruszenia niniejszej Umowy, zgadzasz się zrekompensować ADnativ wszystkie straty.

Zasady płatności

Użytkownicy są zobowiązani do podania prawdziwego imienia i nazwiska podczas rejestracji. W przypadku prośby użytkownika o wypłatę pieniędzy za pomocą karty kredytowej/ debetowej wskazane na koncie osobistym imię i nazwisko zostanie automatycznie uzupełnione o imię i nazwisko z karty kredytowej/debetowej. W przypadku rozbieżności między podanymi nazwami, transakcja wypłaty zostanie odrzucona. Przedsiębiorstwo/spółka nie dokonuje płatności na rzecz osób trzecich.

Płatności są dokonywane na rzecz Wydawców (Webmasterów) raz w tygodniu przez Adnativ przelewem na konto bankowe, kartę bankową. Warunki płatności mogą ulec zmianie w zależności od decyzji ADnativ. Minimalna kwota płatności: 20 USD. Jeśli saldo jest mniejsze, ADnativ doda kwotę przy następnej płatności. Płatności są dokonywane w USD / EUR. ADnativ nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do terminowego i właściwego funkcjonowania oraz płatności przez system płatności bankowych. Webmaster jest odpowiedzialny za podanie poprawnych danych dotyczących płatności, jeśli dane są błędne lub jeśli webmaster zmienia dane dotyczące płatności, obowiązkiem Webmastera jest powiadomienie o tym drogą pocztową 3 dni przed ustalonym terminem płatności. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Webmaster ponosi koszty za płatności oraz prowizje bankowe. Według własnego uznania ADnativ może odmówić przetworzenia płatności (ale również wstrzymać płatność) z dowolnej części konta, z dowolnego powodu, w tym, jeśli ADnativ ma uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś niniejsze Warunki Korzystania. ADnativ zastrzega sobie również prawo do potrącenia wszelkich kwot, które jesteś nam winien, w tym za naruszenie niniejszych Warunków Korzystania. ADnativ nie przyjmuje odpowiedzialności za opłacanie twoich podatków. Zgadza się z tym, że to Ty w pełni i wyłącznie zobowiązany jesteś do opłacenia wszystkich podatków w swoim miejscu zamieszkania, w konsekwencji czego uczestniczysz w reklamie sieci ADnativ. W niektórych przypadkach ADnativ przechowuje wszystkie płatności do czasu otrzymania przez nas wymaganej dokumentacji podatkowej.

ADnativ ponosi odpowiedzialność za wyłączną i uzasadnioną swobodę w zakresie obliczania statystyk i płatności, w tym m.in. wyświetleń, unikalnych kliknięć, działań i przychodów generowanych w witrynie internetowej dla webmasterów lub za jej pośrednictwem.

Polityka zwrotów

Zwrot może zostać zrealizowany jedynie poprzez wysłany pisemny wniosek zawierający powód zwrotu na adres … w następujących przypadkach:

• Kampania reklamowa nie może zostać uruchomiona z przyczyn, które obejmują między innymi niezgodność materiałów reklamowych z wymogami obowiązującego prawodawstwa, niedopuszczalną jakością, treścią kreacji i/lub innymi przyczynami uznanymi przez administrację.

• Reklamodawca może poprosić o zatrzymanie kampanii. W takim przypadku Reklamodawca musi najpierw poprosić o zablokowanie wszystkich reklam, wstrzymanie kampanii i wysłanie prośby o zwrot na adres …

Zwrot zostanie dokonany w wysokości niewykorzystanych środków. Kwota musi być obliczona na podstawie systemu raportowania ADnativ.

Prośba o zwrot środków zostanie uzasadniona TYLKO wtedy gdy, zostanie przesłana z adresu e-mail użytego do rejestracji konta reklamodawcy.

Zwrot nie jest akceptowalny w przypadku naruszenia przez Reklamodawcę Warunków Korzystania, Polityki Prywatności lub innych warunków uzgodnionych przez strony.

Zrzeczenie się

ADnativ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzerwane działanie Witryny w poniższych okolicznościach. Czynności związane z utrzymaniem witryny mogą pojawić się w dowolnym momencie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Webmasterów w jakichkolwiek okolicznościach. ADnativ może zablokować Webmastera w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny i wstrzymać płatność w przypadku podejrzenia co do implementacji, najpóźniej w przypadku działań naruszających zasady strony internetowej i kampanii reklamowej. ADnativ może blokować reklamodawców w przypadku naruszenia praw osób trzecich przez publikowane treści materiałów reklamowych, a także w przypadku opóźnień w płatnościach.

Statystyki dotyczące działalności reklamowej prowadzonej w Witrynie są uważane za jedyne wiarygodne źródło danych.

Siła wyższa

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony z powodu niepowodzenia lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wynikających z działania siły wyższej, w tym między innymi pożarów, huraganów, wojen, działań rządowych, strajków, strajków pracowników, trzęsień ziemi, klęsk żywiołowych lub wszelkich innych przyczyn powstałych poza uzasadnioną kontrolą tej Strony.

ADnativ może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki Korzystania. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich w Witrynie.

×

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką”) jest poinformowanie użytkownika o tym, jakie informacje mogą zostać zebrane przez ADnativ (zwanym dalej „Przedsiębiorstwem/Spółką”, „My”, „nas”, „nasz”) od Ciebie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę (zwaną dalej „tą Witryną” lub „naszą Witryną”), która jest internetową platformą reklamową działającą w zakresie sprzedaży i pozyskiwania ruchu. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób dane osobowe będą wykorzystywane przez nas, które informacje mogą być udostępniane, twoich decyzjach dotyczących gromadzenia, używania i rozpowszechniania takich informacji, możliwości ich edytowania, aktualizacji, poprawiania lub usunięcia takich informacji oraz procedury bezpieczeństwa, które zastosowaliśmy, aby chronić Twoją prywatność.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetwarzanie danych osobowych było zgodne ze standardami Europejskiego Regulaminu Ochrony Danych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Polityki, nie korzystaj z naszej Witryny.

Zbiór informacji

1) Jeśli jednak zdecydujesz się poprosić o jakąkolwiek informację za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na naszej Witrynie, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli przetworzyć twoją prośbę i wyświadczyć usługę, o którą nas poprosiłeś.

2) Nasza Witryna jest agencją reklamową oferującą przyjazną dla użytkownika platformę interakcji między wydawcami i reklamodawcami. Aby dołączyć do naszej witryny i korzystać z naszych usług, należy utworzyć konto.

W ramach procesu rejestracji możemy poprosić Cię o podanie następujących informacji, które mogą obejmować twoje dane osobowe:

- Twoje imię w celu przywitania Cię;

- Adres e-mail w celu autoryzacji, rejestracji lub w celach informacyjnych i powiadomień podczas korzystania z naszej Witryny oraz w kwestiach wsparcia technicznego;

- Numer telefonu i dane dotyczące skype do komunikacji i wsparcia technicznego (w niektórych przypadkach Twój numer telefonu może być wymagany przez naszych partnerów, którzy dbają o wypłaty);

- szczegóły dotyczące płatności (adres e-portfela, konto bankowe itp.);

- Twój język (pomoże nam porozmawiać z Tobą w jednym języku);

- Hasło do konta na naszej Witrynie (prosimy wybrać tajne i bezpieczne hasło w celu zapewnienia poufności swoich danych, w przypadku gdy zapomnisz hasła, skorzystaj z funkcji „Zapomniałem hasła” w Witrynie, aby utworzyć nowe, bezpieczniejsze hasło).

Wszystkie dalsze informacje są przekazywane dobrowolnie; dane te są wykorzystywane do określonych celów lub do ulepszenia naszych usług online.

Mamy nadzieję, że dostarczysz nam te informacje. Rejestrując się w naszej Witrynie, zgadzasz się z naszym Regulaminem i wykorzystaniem wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli jednak nie chcesz ujawniać nam swoich danych osobowych, nie przesyłaj ich. W praktyce oznacza to, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci żądanej usługi.

3) Świadcząc usługi reklamy internetowej, nasze Przedsiębiorstwo/Spółka może zbierać anonimowe dane użytkowników dotyczące adresu IP sprzętu użytkownika, dostawcy usług internetowych, typu urządzenia, używanego języka przeglądarki oraz jego wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzęcie użytkownika, informacji o użytkowniku witryny odwiedzanych przez użytkowników, w których umieszczane są nasze reklamy, takie jak adres URL, data i czas odwiedzin, przeglądane strony oraz czas spędzony w Witrynie.

Możemy rozszerzyć listę żądanych danych osobowych poprzez zmianę niniejszej Polityki prywatności.

Możemy rozszerzyć listę żądanych danych osobowych poprzez zmianę niniejszej Polityki Prywatności.

Możemy rozszerzyć listę żądanych danych osobowych poprzez zmianę niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli chcesz zarejestrować konto w naszej Witrynie i zaakceptować nasze Warunki Korzystania, potrzebujemy informacji o Tobie w następujących celach:

- aby spełnić Twoją prośbę/roszczenie związane z formularzem kontaktowym na naszej Witrynie;

- w celu umożliwienia korzystania z usług naszej Witryny, w tym między innymi tworzenia konta, celów rozliczeniowych: dokonywania wypłat (jeśli jesteś Wydawcą), otrzymywania płatności od Ciebie (jeśli jesteś Reklamodawcą), dostarczania Ci technicznego wsparcia, itp.;

- aby zrozumieć i zaspokoić twoje potrzeby i preferencje;

- w celu opracowania nowej i udoskonalenia istniejącej oferty usług i produktów;

- monitorowania i analizowania trendów, statystyk, wykorzystania działań związanych z naszą witryną;

- do celów marketingowych (dodamy Cię do naszej listy subskrypcji e-mail, będziemy wysyłać materiały promocyjne, informacje o naszym partnerze, aby wdrożyć ukierunkowane danej reklamy displayowej itp.); będziesz otrzymywać reklamy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę;

- aby spełniać wymagane wymogi prawne i regulacyjne.

Jeśli jesteś użytkownikiem, którego dane zostały zebrane podczas świadczenia przez nas usług reklamowych w Internecie, to wiedz, że wykorzystanie twoich danych osobowych będzie zależeć od odpowiedniej kampanii i klienta. Zostaniesz poinformowany o każdym użyciu Twoich danych osobowych na danej stronie internetowej lub w danej kampanii. Potrzebujemy Twoich danych osobowych tylko w następujących celach:

- do wykrywania oszustw, w tym tworzenia raportów o oszustwach udostępnianych reklamodawcom / wydawcom;

- do określenia skuteczności danej kampanii dystrybuowanej za pośrednictwem zasobów reklamowych i sieci oraz celów rozliczeniowych wydawcy;

- do realizowania spersonalizowanych lub behawioralnych reklam (targetowanie behawioralne);

Dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do analizy trendów i statystyk, poprawy działania Serwisu oraz udostępniania treści i reklam.

Przetworzymy Twoje dane osobowe w sposób legalny i uczciwy oraz nie wykorzystamy ich poza celami, o których Cię poinformowaliśmy.

Przechowywanie danych osobowych

Przekazane nam dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w bezpiecznych lokalizacjach w UE. Podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia, że ​​zgromadzone przez nas dane osobowe pozostają dokładne, aktualne i bezpieczne. Aby uniknąć utraty lub niewłaściwego wykorzystania przechowywanych przez nas danych, podejmujemy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane i aktualizowane.

Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana w 100% w kwestii bezpieczeństwa i podczas gdy staramy się chronić twoje dane osobowe, nie możemy go w pełni zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę w wyniku naruszenia poufności w związku z korzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek informacji przekazywanych na Witrynę. Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane, które przekazujesz lub otrzymujesz od nas za pośrednictwem Internetu lub za nieautoryzowany dostęp oraz wykorzystanie tych informacji, a my nie możemy zagwarantować, że informacje przekazane nam przez Ciebie, lub wysłane przez Ciebie nie zostaną zmienione przed lub po przesłaniu do nas.

Nie mamy wpływu na działania techniczne osób trzecich, gdyż one są poza naszą kontrolą.

Przechowujemy twoje dane osobowe do czasu, w którym zażądasz zaprzestania korzystania z naszych Warunków korzystania w Witrynie. Jeśli nie chcesz już korzystać z usług naszej strony internetowej i usuniesz swoje konto, powiadom nas o tym na swoim koncie lub za pomocą formularza kontaktowego.

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy w żaden sposób i / lub pod żadnym pozorem twoich informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przekazywania tych informacji osobom trzecim, które działają w naszym imieniu i wyłącznie w celu świadczenia internetowych usług reklamowych. Użytkownik zgadza się, że zlecamy osobom trzecim przetwarzanie transakcji płatniczych i przekazywanie im wymaganych informacji o płatnościach i informacji rozliczeniowych wyłącznie w tym celu. Korzystamy z usług certyfikowanych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania płatności.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić informacje, które zbieramy o Tobie, jeśli mamy powody, aby sądzić, że:

- konieczne jest zidentyfikowanie, nawiązanie kontaktu lub wniesienie sprawy sądowej przeciwko osobom lub podmiotom, które mogą wyrządzić szkodę Tobie, nam lub innym osobom;

- jest to konieczne ze względu na oficjalne zapytanie organów państwowych;

- konieczne jest zapewnienie zgodności z przepisami prawa lub wymogami postępowań sądowych dotyczących nas;

- możemy również ujawnić informacje, gdy uważamy, że wymaga tego prawo.

Dostęp lub korekty Twoich informacji

Jesteś w stanie poprawić, zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe przekazane nam na koncie, z wyjątkiem adresu e-mail. Adres e-mail jest unikalnym identyfikatorem w naszym systemie i nie można go zmienić. Niestety, jeśli chcesz skorzystać z naszej Witryny z innym adresem e-mail, musisz ponownie zarejestrować się w naszej Witrynie. Jeśli nie zarejestrujesz konta w naszej Witrynie internetowej, ale masz powody, by sądzić, że posiadamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.

Ponadto możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas informacji promocyjnych w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach. Jeśli zrezygnujesz, nadal będziemy wysyłać Ci informacje niezwiązane z promocją, takie jak powiadomienia dotyczące pomocy technicznej, powiadomienia administracyjne lub informacje o zmianach w niniejszej Polityki prywatności i korzystaniu z usług w naszej Witrynie.

Użytkownik ma również inne prawa, które zostały mu zapewnione przez prawo o ochronie danych, w tym między innymi: żądanie swobodnego dostępu do danych osobowych, które zostały mu przekazane i poddane przetwarzaniu; ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych; prawo do odwołania w dowolnym momencie każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych; do przetwarzania obiektu, opartego na zrównoważeniu uzasadnionych interesów; prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych; do bycia świadomym wprowadzonych zmian do warunków niniejszej Polityki prywatności przed wdrożeniem nowych poprawek lub nowej polityki przetwarzania informacji; prawo do łatwego dostępu do treści niniejszej Polityki prywatności oraz jej poprawek itp.

Jeśli masz jakiekolwiek prośby, zażalenia lub roszczenie do nas w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez nas, wyślij nam wiadomość poprzez nasz formularz kontaktowy znajdujący się na Witrynie (jeśli masz zarejestrowane konto na naszej stronie internetowej, możesz zrobić to tam). Twoja wiadomość musi zawierać:

- twoją nazwę, na przykład reklamodawca lub wydawca;

- twoje imię i adres e-mail;

- opis faktów, które są podstawą wniosku, roszczenia lub zażalenia oraz zaproponowane rozwiązanie sprawy (aktualizacja, poprawienie, usunięcie lub wypełnienie danych obowiązków).

Rozpatrujemy wszystkie wnioski w ciągu 15 dni. Zanim odpowiemy na zażalenie, zweryfikujemy Twoją tożsamość i odnajdziemy Twoje dane osobowe w naszej bazie danych. Jeżeli zgłoszone zażalenie lub informacje są niekompletne, zażądamy dodatkowych informacji w celu identyfikacji, które powinny być dostarczone przez ciebie w ciągu 5 dni od otrzymania zażalenia w celu naprawienia awarii. Jeśli nie dostarczysz wymaganej dokumentacji lub informacji w ciągu 5 dni od daty początkowego zażalenia, uznajesz, że odstąpiłeś od zażalenia. Po otrzymaniu ponownie Twojego żądania z pełnymi informacjami, 15-dniowy termin zacznie się od nowa. Jeśli nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na Twoje żądanie w tym terminie, poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia oraz o terminie rozpatrzenia Twojego wniosku, który w żadnym wypadku nie może przekroczyć 30 dni od daty wygaśnięcia pierwszego terminu .

Jeśli chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z nami na swoim koncie. Jeżeli usunięcie nie jest możliwe z przyczyn prawnych, dostęp do danych, o których mowa, powinien być zablokowany. Należy jednak pamiętać, że możemy nie być w stanie nadal oferować niektórych lub wszystkich usług świadczonych na naszych witrynach wymagających rejestracji w przypadku usunięcia lub zablokowania danych.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik, po jego akceptacji pozwalamy na umieszczenie go na twardym dysku komputera. Po wyrażeniu zgody plik cookie pomaga analizować ruch sieciowy lub informuje użytkownika podczas odwiedzania danej witryny.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Możesz zrezygnować z plików cookies (zapoznaj się z menu pomocy w przeglądarce), ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz mieć trudności z funkcjonalnością danej witryny.

Istnieje możliwość zbiorczej zmiany ustawień dla różnych dostawców w ramach zarządzania preferencjami w sekcji „Twoje wybory online”: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie na stronie https://adnow.com/cookie-policy.

Linki zewnętrzne

Witryna internetowa może zawierać linki do witryn obsługiwanych przez osoby trzecie, nad którymi ADnativ nie ma kontroli. Wszelkie informacje podawane na witrynach osób trzecich będą podlegały zasadom Polityki prywatności każdej witryny internetowej, dlatego zachęcamy do sprawdzania i zadawania pytań przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji operatorom witryn osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, działania lub zasady witryn osób trzecich. Witryny osób trzecich na naszej witrynie w żaden sposób nie stanowią naszego poparcia treści, działań lub zasad takich witryn. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te witryny należy sprawdzić zasady obowiązujące w witrynach osób trzecich.

Ochrona niepełnoletnich

Osoby poniżej 18 roku życia są wyłączone z naszych usług i dostarczania jakichkolwiek danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Nie wymagamy danych osobowych dzieci i młodzieży. Świadomie nie zbieramy i nie gromadzimy takich danych oraz nie ujawniamy ich osobom trzecim. Jeżeli jednak zdamy sobie sprawę z tego, że dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 18 roku życia zostały zebrane przez Witrynę, podejmiemy uzasadnione działania, by jak najszybciej usunąć je z naszej dokumentacji.

Modyfikacje zasad

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany dotyczące tej Polityki prywatności będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu najnowszej wersji na naszej witrynie. Poinformujemy Cię o zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych, warunków przechowywania danych osobowych oraz o innych istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności, przez e-mail. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w naszej Polityce prywatności, to nie korzystaj z Witryny po opublikowaniu takich zmian w Internecie i poproś nas o zakończenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgadzasz się na wszystkie wprowadzone zmiany.

Pytania lub komentarze. Jak się z nami skontaktować.

×

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka cookie określa podstawy, na jakich my, ADnativ (zwani dalej „Przedsiębiorstwo/Spółka, „my”, „nas”, „nasze”), wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w związku z naszą Witryną, adnativ.com („nasza Witryna” lub „ta Witryna”) oraz strony internetowe, które są zaangażowane w kampanie reklamowe naszych klientów („witryny”).

Niniejsza Polityka może zostać zaktualizowana bez powiadomienia. Prosimy systematycznie sprawdzać niniejszą Politykę. Korzystanie z Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce będzie stanowić akceptację tych zmian.

Nasza Witryna oraz witryny klientów wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wygodę, dostosowując Witrynę (witryny) do konkretnego użytkownika, pomagając użytkownikowi nawigować, zachowując preferencje użytkownika i dane logowania. Korzystając z naszej Witryny potwierdzasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z niniejszym powiadomieniem w odniesieniu do plików typu cookie. Jeśli nie zgadzasz się na używanie tego typu plików, musisz odpowiednio skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki.

Co to jest plik cookie i podobna technologia?

Cookie to niewielki plik, który zwykle składa się z liter i cyfr. Plik ten jest przechowywany na twoim komputerze, tablecie PC, telefonie komórkowym i innym urządzeniu, którego używasz do odwiedzania danej Witryny (witryn). Pliki cookie są często wykorzystywane przez właścicieli różnych witryn w celu utrzymania pracy witryn lub poprawy ich wydajności oraz otrzymywania informacji analitycznych.

My i nasi usługodawcy (tacy jak Facebook, Google, AdRoll itp.) Możemy wykorzystywać różne rodzaje plików cookie w naszej Witrynie i witrynach:

• „Ściśle niezbędne” pliki cookies. Pliki te są niezbędne gdyż, umożliwiają poruszanie się po naszej Witrynie i korzystanie z jej możliwości. Pliki te nie identyfikują Cię jako osoby fizycznej. Jeśli nie zgadzasz się na używanie tego typu plików, może to mieć wpływ na wydajność Witryny lub jej składniki.

• „Wydajność” plików cookies. Pliki te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą Witryną, podając informacje o obszarach odwiedzonych przez użytkowników i czasie spędzonym w Witrynie. Ponadto pokazują one problemy z naszą Witryną, na przykład komunikaty o błędach. Pomoże nam to usprawnić pracę Witryny. Pliki cookies związane z analizami pomagają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i optymalizować zawartość Witryny dla osób zainteresowanych naszą reklamą. Ten typ plików cookies nie może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika. Wszystkie informacje, które są gromadzone i analizowane, są anonimowe.

• „Funkcjonalność” plików cookies. Pliki te służą do rozpoznawania użytkowników, którzy powracają do naszej Witryny. Pliki cookie pozwalają stronom zapamiętać, w jaki sposób jesteś zalogowany, kiedy się logujesz i ewentualnie co zrobisz w Witrynie.

• „Kierowanie” plikami cookies. Dane o twoich działaniach na Witrynie zawierają pliki cookies, w tym dostęp do stron, stron reklamowych oraz dane o linkach i reklamie, które wybrałeś do przeglądania. Jednym z naszych celów jest reprezentowanie treści, które są dla Ciebie istotne. Kolejnym celem jest umożliwienie nam i naszym dostawcom usług dostarczania reklam oraz innych informacji, które dokładnie pasują do Twoich zainteresowań. Na przykład, jeśli przeglądasz witrynę naszych powiązanych stron internetowych poświęconych konkretnemu produktowi, jesteśmy w stanie zrobić tak, abyś zobaczył reklamę tego lub podobnego produktu na wszystkich naszych lub innych witrynach. Pomaga nam to zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Na podstawie kierowania plików cookie tworzymy zbiorczy raport statystyczny, który jest przekazywany naszym klientom. Pamiętaj, jeśli chcesz wiedzieć, które pliki cookie są używane przez naszych klientów na ich witrynach, sprawdź ich politykę dotyczącą plików cookie (lub politykę prywatności) w ich witrynach.

W jakim celu są wykorzystywane pliki cookie?

My i nasi usługodawcy możemy używać plików cookie do różnych celów, w tym:

- ułatwić sposób uzyskiwania informacji dla nas i osób trzecich na temat odwiedzanych witryn;

- analizować informacje o wizytach na stronie lub o tym, jak często wracasz, w celu ulepszenia naszej witryny i oceny skuteczności reklamy w witrynach reklamowych;

- dostarczać reklamy, wiadomości i treści, wykonane przez nasze Przedsiębiorstwo/Spółkę i osoby trzecie, na danej witrynie, biorąc pod uwagę twoje zainteresowania;

- określić liczbę odwiedzających i sposób korzystania z naszej Witryny (witryn);

- w celu poprawy skuteczności witryn i lepszego zrozumienia interesów użytkowników;

- do celów wykrywania oszustw.

Jak długo pliki cookie są zapisywane na moim urządzeniu?

Czas przechowywania pliku cookie na urządzeniu jest zmienny: większość plików cookies wygasa po zakończeniu sesji przeglądania. Niektóre pliki cookies nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są nazywane „stałymi”. Czas przechowywania plików trwałych na urządzeniu jest różny dla różnych plików cookies. W reklamie internetowej zazwyczaj można się spodziewać, że większość plików cookies dotyczących reklam trwa maksymalnie około jednego miesiąca lub maksymalnie dwóch lat. Możesz ręcznie usuwać takie stałe pliki z przeglądarki.

Kto umieszcza pliki cookie na moim urządzeniu?

Pliki cookies można umieszczać na urządzeniu poprzez administrowanie witryną Adnativ. Pliki takie nazywają się „własnymi” plikami cookies. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane na urządzeniu przez dostawców usług, takich jak Google, Facebook, sieci reklamowe itp. Takie pliki nazywane są „ciasteczkami osób trzecich”.

Jak zarządzać plikami cookie i je odrzucać?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies. Możesz zmienić ustawienia, które mogą zablokować pliki cookies lub powiadomić użytkownika, gdy pliki te zostaną wysłane do urządzenia. Istnieją różne sposoby obsługi plików cookies. Zapoznaj się z instrukcjami przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak poprawić lub zmienić jej ustawienia.

Istnieje kilka opcji odrzucania (usuwania) plików cookie z urządzenia:

- Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookies z naszej witryny, możesz sprawdzić status pliku cookie w nagłówku tej witryny w dowolnym momencie, a także dezaktywować zapisywanie plików cookies dotyczących behawioralnego kierowania przez nas w naszej Witrynie.

- Zmień zbiorczo ustawienia dla różnych dostawców w ramach zarządzania preferencjami w sekcji „Twoje wybory online”: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

- Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o tym, zanim zaakceptujesz przechowywanie plików cookies. Należy pamiętać, że użytkownicy, którzy nie zaakceptują przechowywania plików cookies, mogą nie mieć dostępu do niektórych funkcji naszych Witryn lub mogą mieć trudności z korzystania z naszych witryn.